Εκτύπωση

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
 
Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ)
 
Society of Petroleum Engineers (SPE)
 
European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE)