Μάστερ                   
 

2006 - 2010

2001 - 2005

1996 - 2001

 

 

Επίθετο

Όνομα

Έτος

Τίτλος Διατριβής

Ερευνητικός Σύμβουλος

Βαφέα

Ραφαέλα

2020

Διερεύνηση κατανόησης μαθητών και φοιτητών σε μαθήματα Ηλεκτρισμού και ΜαγνητισμούΜαγνητισμού

Γ. Αρχοντής

Βούρος

Ευάγγελος

2020

Μελέτη ετεροδομής λεπτών υμενίων ρίζας blatter με σιδηρομαγνήτη

Θ. Τρυπηνιώτης

Γαβριήλ 

Δημητριανός

2020

Κβαντική Πολυπλοκότητα και Μαύρες Τρύπες 

Ν. Τούμπας

Ελευθερίου

Στυλιάνα

2020

VNA FMR σε Σιδηρομαγνήτη/Αγώγιμο Πολυμερές

Θ. Τρυπηνιώτης

Ηρακλέους

Αναστάσιος

2020

Εντροπία σύμπλεξης σε σκεδάσεις QED και βαρύτητας στο παράδοξο διατήρησης της πληροφορίας στις μαύρες τρύπες

Ν. Τούμπας

Ηροδότου

Ηρόδοτος

2020

Μελέτη του Tελεστή Gluino-Glue στην Υπερσυμμετρική Θεωρία Yang-Mills, με Διαστατική και Πλεγματική Ομαλοποίηση

Χ.Παναγόπουλος, Μ.Κώστα

Κλεοβούλου

Ηλιάνα

2020

Εκτιμώμενες δόσεις για ασθενείς της διαγνωστικής πυρηνικής ιατρικής στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

Π. Ραζής

Λειβαδιώτης

Ορέστης

2020

Οπτικές Μικροκοιλότητες Βασισμένες σε Νανοκρυστάλους Περοβσκιτών

Γ.Ίτσκος

Μαράς 

Κυριάκος

2020

Καθορισμός Δοσιμετρικού Χάσματος Φύλλων Πολύφυλλου Κατευθυντήρα Δέσμης Γραμμικού Επιταχυντή

Π. Ραζής

Σπύρου

Λύσσανδρος

2020

Λιθογραφία Σάρωσης με MEMS

Θ. Τρυπηνιώτης

Παναγιώτου

Αγάθη

2020

Μαγνητικά Skyrmions σε Περιοδικές Δομές

Θ. Τρυπηνιώτης

Παφίτης

Θεοδόσης

2020

Gauge Invariant Renormalization scheme for Composite Operators

Χ. Παναγόπουλος

Πίτσιλλου

Ραφαέλλα

2020

Εφαρµογή της Συνάρτησης W του Λάµπερτ σε µη Νευτώνειες Ροές

Γ. Γεωργίου

Φιλιππίδης

Φοίβος

2020

Επανακανονικοποίηση και Μίξη του Τελεστή Gluino – Glue στην Υπερσυμμετρική Θεωρία Yang – Mills N =1Yang 

Χ.Παναγόπουλος, Μ.Κώστα

Χ"Αντώνης

Γεώργιος

2020

Κβαντικά φαινόμενα απο ηλεκτρομαγνητικές ροές και γενίκευσή τους σε γεωμετρικές και τοπολογικές φάσεις

Κ. Μουλόπουλος

Χαραλάμπους 

Ελευθερία

2020

Thermal and Laser Annealing Studies of Formamidinium Lead Iodide Nanocrystals

Γ.΄Ιτσκος

         

Καρπασίτης

Ιωάννης

2019

A gauge invariant nonperturbative renormalization scheme for composite operators

Χ. Παναγόπουλος

Μαρτιροσιάν

Ισχάν

2019

Generation of IR White Light for Pump-Probe Meassurements

Α. Όθωνος

Νικολάου

Άννα

2019

Έλεγχος της Δόσης Ακτινοβολίας των Αξονικών Τομογράφων στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και Καθορισμός των Τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράςκαι Καθορισμός των Τοπικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς

Π. Ραζής

Ολυμπίου

Μελανή

2019

Probing Ultrafast Carrier Dynamics in Gallium Arsenide with Infrared Femtosecond Spectrometer

A. Όθωνος

Χαλλούμα

Κατερίνα

2019

Αυτόματη Τμηματοποιήση και Χαρακτηρισμός Καρδιακών Ελλειμάτων με Τεχνικές Απεικόνισης

Π. Ραζής

Χαραλάμπους

Νικόλας

2019

Ελκτικό Συμπύκνωμα Bose - Einstein σε κουτί

Σ. Θεοδωράκης

Χατζηγιάγκου

Ελένη

2019

Femtosecond Differential Absorption Measurements on Ultra-thin Poly-Crystalline Silicon Films

Α. Όθωνος

         

Αντωνίου

Αναστασία

2018

Ακέραιο Κβαντικό Φαινόμενο Hall και η Τοπολογική του Προέλευση: Berry-ολογία και Μονόπολα Dirac

Κ. Μουλόπουλος

Βάκκου

Κυριακή

2018

Διερεύνηση της Κατανόησης των Γραφικών Παραστάσεων της Κινηματικής

Φ. Πτωχός

Ευριπίδου

Ελένη

2018

 Η Κοσμική Θεωρία Διαταραχών και οι Ανισοτροπίες της Κοσμικής Ακτινοβολίας Μικροκυμάτων Υποβάθρου

Ν.Τούμπας, Κ.Σκορδής 

Ηρακλέους

Λούκας

2018

A Study of Femtosecond carrier dynamics in InN Nanowires using CW pumped Ti:Sapphire Regenerative Ultrafast Amplifier

Α. Όθωνος

Ηροδότου

Παντελής

2018

Terahertz Time-Domain Transmission Spectroscopy on Semiconducting SnO2 Ultrathin Films

Α. Όθωνος

Λάντος

Άνταμ

2018

Topology in Modern Solid State Physics: From Topological Insulators to Weyl Semimetals

Κ. Μουλόπουλος

Καϊμακκάκης

Ευτύχιος

2018

Κυματοσυνάρτηση Hartle-Hawking στην R2 θεωρία

Ν. Τούμπας

Σάββα

Μυρτώ

2018

Femtosecond Pump-Probe Transient Absorption Spectrometer

Α. Όθωνος

Ταύρου

Μαρία

2018

Μελέτη και Πειραματικός προσδιορισμός επιπέδων Μη-Ιονίζουσας Η/Μ Ακτινοβολίας 50Hz σε συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Π. Ραζής

Χαραλάμπους

Παναγιώτης

2018

Holographic Dualities and Emergent Gravity

Ν. Τούμπας

Χριστοφόρου

Κωνσταντίνος

2018

Το Κανάλι pp -> H+- -> tb στον ανιχνευτή CMS στον LHC

Φ. Πτωχός

         

Αλεξάνδρου

Αλέξανδρος

2017

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Χαμηλών Συχνοτήτων 50/60 Ηz

Π. Ραζής

Αλεξίου

Μάριος

2017

Ηλεκτρικό Σύστημα Παραγωγής Παλμών Laser

Θ. Τρυπηνιώτης

Βιολάρης

Μιλτιάδης

2017

Μελέτη Κβαντικής Απόδοσης Φωτοφωταύγειας σε Νανοκρυστάλλους Περοβσκιτών 

Γ. Ίτσκος

Γεωργιάδης

Βασίλειος

2017

Probing Ultrafast Carrier Dynamics in Multi-Junction Semiconductor Solar-Cell

Α. Όθωνος

Γεωργίου

Ειρηναίος

2017

Πειραματικός προσδιορισμός επιπέδων Μη-Ιονίζουσας Ακτινοβολίας 50Ηz σε συστήματα μεταφοράς, διανομής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Π. Ραζής

Θεμιστοκλέους

Νεόφυτος

2017

Διαμόρφωση Ενεργειακού Χάσματος Μονοδιάστατων Μαγνονικών Κρυστάλλων

Θ. Τρυπηνιώτης

Μανώλη

Ανδρέας

2017

Ενισχυμένη Αυθόρμητη Εκπομπή Ακτινοβολίας από Νανοκρύσταλλους Υβριδικών Περοβσκιτών

Γ. Ίτσκος

Οικονόμου

Ανδρέας

2017

Improvement in Stochastic Noise of Disconnected Diagrams

Κ. Αλεξάνδρου

Παπαδιοφάντους

Έλενα

2017

Temporal Behavior of Continuum Generation from Ultrafast Pulses

Α. Όθωνος

Παπαχριστοδούλου

Αθηνά

2017

Spin Pumping σε Γερμάνιο

Θ. Τρυπηνιώτης

Παρπέρης

Γεώργιος

2017

Μελέτη Οπτικά Διαμορφωμένης Φωτοφωταύγειας Κβαντικών Τελειών Θειούχου Μολύβδου

Γ. Ίτσκος

Τουμάζου

Μαρίνα

2017

Διερεύνηση του Καναλιού pp -> H+ -> tb στον ανιχνευτή CMS στον LHC

Φ. Πτωχός

Φρίξου

Άννα

2017

Φυσική τύπου Berry: Από το Κβατνικό Φαινόμενο Hall σε ημιαγωγούς και Γραφίνη, μέχρι τους Τοπολογικούς Μονωτές και τα Ημιμέταλλα Weyl

Κ. Μουλόπουλος

Χριστοδούλου

Σταύρος

2017

 Θερμοδυναμική Μελανών Οπών Σε Χωροχρόνους Anti-de Sitter

Ν. Τούμπας

         

Ανδρέου

Νικόλας

2016

Θεωρία διαταραχών στην υπερσυμμετρική θεωρία Yang-Mills και στην Κβαντική Χρωμοδυναμική στο πλέγμα

Χ.Παναγόπουλος

Βαττής

Κυριάκος

2016

Βαρυτική κατάρρευση Σκοτεινής Ύλης και δομές μεγάλης κλίμακας

Κ. Σκορδής

Κωνσταντίνου

Σωτηρούλα

2016

Παραγωγή μποζονίου Higgs σε συνδυασμό με ζεύγος top anti-top quarks σε sqrt(s)=13TeV

Φ. Πτωχός

Μιχαήλ

Σώζος

2016

Μελέτη Φωτοφωταύγειας Κβαντικών Τελειών Θειούχου Μόλυβδου Εμπλουτισμένων με Προσμίξεις Βισμουθίου

Γ. Ίτσκος

Παντελή

Ελένη

2016

Μαγνητικός Αισθητήρας για Βιοϊατρικές Εφαρμογές

Θ. Τρυπηνιώτης

Παπαευσταθίου

Ειρήνη

2016

Η κρίσιμη μάζα του gluino στην υπερσυμμετρική θεωρία Yang-Mills στο πλέγμα

Χ. Παναγόπουλος

Τσιολάκης

Φώτης

2016

Συγκρούσεις μεταξύ Μαγνητικών Skyrmion

Θ. Τρυπηνιώτης

         

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας