ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάλογος Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού

Ειδικά Μαθήματα

Γενικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα για άλλα Τμήματα 

Μαθήματα Πρακτικής Εκπαίδευσης Φοιτητών

Μαθήματα για Φοιτητές Erasmus

Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών 

 

 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
ΦΥΣ 111 - Γενική Φυσική Ι ΦΥΣ 112 -Γενική Φυσική ΙΙ
ΦΥΣ 114 -Εργαστήριο Φυσικής Ι ΦΥΣ 113 - Μοντέρνα Φυσική
ΧΗΜ 021 - Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς ΦΥΣ 115 - Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
ΜΑΣ 018 - Εισαγωγικά Μαθηματικά Ι ΦΥΣ 145 -Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική
   ΜΑΣ 019 - Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ

 

   ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
ΦΥΣ 213 - Γενική Φυσική ΙΙΙ ΦΥΣ 211 - Κλασική Μηχανική
ΦΥΣ 216Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ ΦΥΣ 222 - Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ
ΦΥΣ 221 -Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι ΦΥΣ 225 - Κβαντομηχανική Ι
ΦΥΣ 231 - Ηλεκτρομαγνητισμός Ι ΦΥΣ 235 Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ - Ειδκή Θεωρία της Σχετικότητας
  

 

 ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ  

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
ΦΥΣ 326 - Κβαντομηχανική ΙΙ 1 Μάθημα της Ομάδας Α
ΦΥΣ 342 -Στατιστική Φυσική και Θερμοδυναμική 1 Μάθημα της Ομάδας B
ΦΥΣ 351 - Έρευνα στη Φυσική 1 Μάθημα της Ομάδας B
Ελεύθερη Επιλογή Ι 1 Μάθημα της Ομάδας B
Ελεύθερη Επιλογή ΙΙ
Ξένη Γλώσσα I  

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ  

Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο
 1 Μάθημα της Ομάδας Α  1 Μάθημα της Ομάδας Γ
 1 Μάθημα της Ομάδας B  Μάθημα της Ομάδας Γ ή Διπλωματική ΙΙ
 1 Μάθημα της Ομάδας Γ   Ελεύθερη Επιλογή ΙΙΙ 
 Μάθημα της Ομάδας Γ ή Διπλωματική Ι   Ελεύθερη Επιλογή IV 
     Ξένη Γλώσσα ΙΙ 

 

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Μαθήματα ανα εξάμηνο

Περιγραφές μαθημάτων σε pdf

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές

Γενικοί κανόνες φοίτησης 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 

Πρόγραμμα Εξετάσεων