ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατάλογος Μαθημάτων

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εισαγωγικά Μαθήματα και Μαθήματα Κορμού

Ειδικά Μαθήματα 

Γενικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα για άλλα Τμήματα 

Μαθήματα Πρακτικής Εκπαίδευσης Φοιτητών

 

 

 

 Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 10 ειδικά μαθήματα (75 ECTS).

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Δύο από τα εξής εργαστηριακά Μαθήματα: 

ΦΥΣ 302 - Εργαστηριακή Φυσική Ι

ΦΥΣ 322 - Εργαστηριακή Φυσική ΙΙ

ΦΥΣ 341 - Ηλεκτρονική Φυσική  

ΟΜΑΔΑ Β

Τέσσερα από τα εξής: 

ΦΥΣ 301 - Φυσική Στερεάς Κατάστασης

ΦΥΣ 321 - Πυρηνική Φυσική

ΦΥΣ 331 - Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

ΦΥΣ 347 - Υπολογιστική Φυσική 

ΦΥΣ 361 - Έννοιες και Πρακτική της Φυσικής

ΜΑΣ 003 -  Μιγαδική Ανάλυση 

ΟΜΑΔΑ Γ

Τέσσερα από τα εξής: 

ΦΥΣ 405 - Κοσμολογία και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας

ΦΥΣ 411 - Διπλωματική Εργασία Ι

ΦΥΣ 412 - Διπλωματίκή Εργασία ΙΙ

ΦΥΣ 415 - Βιοφυσική

ΦΥΣ 427 - Ατομική και Μοριακή Φυσική

ΦΥΣ 435 - Θεωρητική Φυσική

ΦΥΣ 445 - Ηλεκτρονικά Συστήματα 

Απομένον ένα μάθημα από Ομάδα Α

Απομένον ένα μάθημα από Ομάδα Β

 

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

Μαθήματα ανα εξάμηνο

Περιγραφές μαθημάτων σε pdf

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για νεοεισερχόμενους φοιτητές

Γενικοί κανόνες φοίτησης 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνου 

Πρόγραμμα Εξετάσεων