ΔΟΜΗ

Συμβούλιο Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

  

ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ΑκαδημαΪκο Προσωπικό

Για Φοιτητές

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Νικόλαος Τούμπας

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κωνσταντίνος Μουλόπουλος
Υπεύθυνος Εργαστηρίων 

 Ανδρέας Όθωνος

Υπεύθυνος Σεμιναρίων 

Halil Saka

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Εισδοχών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Σπύρος Σκούρτης

 Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και Φοιτητών Erasmus

Κωνσταντία Αλεξάνδρου

 Υπεύθυνος Φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Σταύρος Θεοδωράκης  

Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων 

Γεώργιος Αρχοντής

Υπευθυνός Βιβλιοθήκης

 Σταύρος Θεοδωράκης 

 Επιτροπή Ανάθεσης Μαθημάτων

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Επιτροπή Παρακολούθησης Προόδου Προπτυχιακών Φοιτητών

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών 

Χαράλαμπος Παναγόπουλος

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών / Ειδικών Επιστημόνων

Γεώργιος Αρχοντής

Ανδρέας Όθωνος 

Σπύρος Σκούρτης

 Mέλος Επιτροπής Ασφάλειας

Πάνος Ραζής  

 Επιτροπή Προβολής Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

 Υπεύθυνος Alumni Τμήματος

Φώτιος Πτωχός 
 Επιτροπή Εξετάσεων

Πρόεδρος Τμήματος 

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Προγραμμάτων 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων