ΔΟΜΗ

Συμβούλιο Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

  

ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ΑκαδημαΪκο Προσωπικό

Για Φοιτητές

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Γεώργιος Αρχοντής

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών Γρηγόριος Ίτσκος
Υπεύθυνος Εργαστηρίων 

Χαράλαμπος Τσέρτος (Γενικός Υπεύθυνος Εισαγωγικών Εργαστηρίων)

Ανδρέας Όθωνος (Υπεύθυνος Junior Lab)

Ο κάθε διδάσκων είναι υπέυθυνος για το εργαστήριο που διδάσκει.

Υπεύθυνος Σεμιναρίων 

Σπύρος Σκούρτης

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Εισδοχών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης

 Επιτροπή Διπλωματικών Εργασιών

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων

 Θεοδόσης Τρυπηνιώτης 

 Υπεύθυνος Φοιτητών με ειδικές ανάγκες

 Θεοδόσης Τρυπηνιώτης 

 Υπεύθυνος Φοιτητών Erasmus

 Θεοδόσης Τρυπηνιώτης 

Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων 

 Χαράλαμπος Παναγόπουλος 

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης 

 Σταύρος Θεοδωράκης 

 Επιτροπή Ανάθεσης Μαθημάτων

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 Επιτροπή Παρακολούθησης Προόδου Προπτυχιακών Φοιτητών

Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών 

Σταύρος Θεοδωράκης 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών 

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών 

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανδρέας Όθωνος 

 Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος

Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων

Πρόεδρος Τμήματος

Εκπρόσωποι Τμήματος στις τελετές 

Πρόεδρος Τμήματος

Γρηγόριος Ίτσκος

Χαράλαμπος Παναγόπουλος

Πάνος Ραζής

 Υπεύθυνος για διαδικασία συμβάσεων και προσφορών

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης 

 Μέλος Επιτροπής Ασφάλειας

Γρηγόριος Ίτσκος 

 Ετοιμασία έκθεσης Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Πρόεδρος Τμήματος 

Υπεύθυνος Προπτυχιακών Σπουδών

Υπεύθυνος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανδρέας Όθωνος  

 Ετοιμασία νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Μάστερ σε Αρχές Φυσικής"

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Αρχοντής

Σταύρος Θεοδωράκης

Στρατηγικός Προγραμματισμός Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Κωνσταντίνος Μουλόπουλος