Αρχική Σελίδα

Περιγραφή

Βιβλιογραφία

Διαλέξεις

Εξετάσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείο

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

 

• Douglas Giancoli. Physics, Principles with applications 7th Ed, Prentice Hall. Τranslated in Greek (Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς, Εκδ. Τζιόλα).

• Ιrving Herman. Physics of the Human Body. Eds Springer-Verlag. Τranslated in Greek (Φυσική Ιατρική του ανθρώπινου σώματος, Εκδ. Πασχαλίδης).

• Russell K. Hobbie and Bradely J. Roth. Intermediate Physics for Medicine and Biology. Eds. Springer-Verlag.

• John Cameron. Physics of the Body., Eds. Medical Physics. Translated in Greek (Φυσική του σώματος, Εκδ. Παρισιάνου).

• Richard McCall. Physics of the Human Body. Johns Hopkins U. Press.