Αρχική Σελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Βιβλιογραφία

Διαλέξεις

Εξετάσεις

Ανακοινώσεις

Αρχείο

Ιστοσελίδες Μαθημάτων

 

Διδάσκων: Γρηγόριος Ίτσκος  

(Για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Θερμοδυναμική: Θερμοκρασία, Θερμική Διαστολή, Θερμότητα και Μηχανισμοί Διάδοσης, Εσωτερική Ενέργεια, Πρώτος Θερμοδυναμικός νόμος. Ιδανικά Αέρια: Νόμος, Θερμοδυναμικές μεταβολές, Εσωτερική ενέργεια, Θερμοχωρητικότητα. Κινηματική: Στιγμιαία και Μέση Ταχύτητα-Επιτάχυνση, Βολή. Νόμοι του Νεύτωνα και Εφαρμογές τους, Τριβή, Δύναμη Αντίστασης, Κυκλική- Σχετική κίνηση. Κινητική/Δυναμική Ενέργεια, Έργο, Αρχή Διατήρησης Ενέργειας. Γραμμική Ορμή και Αρχή Διατήρησής, Κρούσεις, Κέντρο μάζας. Δυναμική στροφικής κίνησης: Γωνιακή Tαχύτητα-Επιτάχυνση, Κύλιση, Στροφορμή και Αρχή Διατήρησής της Στροφορμής. Περιοδική Κίνηση: Αρμονικός Tαλαντωτής, Eξισώσεις και Eνέργεια, Απλό και Φυσικό εκκρεμές. Μηχανικά Κύματα: Μαθηματική Περιγραφή Κύματος, Ταχύτητα-Επιτάχυνση-Ενέργεια Κύματος. 

Συμβόλαιο Μαθήματος   

Ώρες και χώρος διδασκαλίαςΤρίτη, Παρασκευή 08:30 - 10:29, Τετάρτη 10:00 - 10:59 / ΧΩΔ01, Αίθουσα 110 

Αξιολόγηση Φοιτητή:

1η Ενδιάμεση Εξέταση, Καλύπτει την Θερμοδυναμική (1/3 της ύλης του μαθήματος), 25% του Τελικού Βαθμού

2η Ενδιάμεση Εξέταση, Καλύπτει μέρος της Μηχανικής (1/3 της ύλης του μαθήματος), 25% του Τελικού Βαθμού

Τελική Εξέταση, Καλύπτει όλη την ύλη με έμφαση στα κεφάλαια που δεν εξετάστηκαν από τις ενδιάμεσες εξετάσεις, 50% του Τελικού Βαθμού