Προσωπικό ανά Ερευνητικό Τομέα

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 Nuclear and Particle Physics 

Lattice QCD

Cosmology

Condensed Matter Physics

Computational Biophysics and Molecular Physics

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Nuclear Physics

High Energy Particle Physics

Condensed Matter Physics Laboratory

Photonics and Optoelectronics 

Ultrafast Science

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε τη Νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής.

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

  •  Θεωρητική Πυρηνική Φυσική, Σωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία
  •  Πειραματική Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική 
  •  Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
  •  Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
  •  Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική και Μοριακή Φυσική

Μέλη του Τμήματος συνεργάζονται και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, το Τμήμα συνεργάζεται με την εγχώρια βιομηχανία και άλλους φορείς έρευνας της Κύπρου. 

Η προαγωγή ενός ευρέος φάσματος ερευνητικών προγραμμάτων εμπλουτίζει τα διδακτικά προγράμματα του Τμήματος, προσφέροντας στους φοιτητές επαφή με τις πιο σύγχρονες ιδέες και προβληματισμούς στη Φυσική. Ταυτόχρονα, συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας και τεχνολογικής αναβάθμισης και επομένως, στην οικονομική πρόοδο του νησιού μας.

 

2

  

Το Τμήμα διαθέτει αυτή τη στιγμή τους ακόλουθους εργαστηριακούς χώρους:

• Έξι διδακτικά εργαστήρια (στα εργαστήρια αυτά διδάσκονται τρία εισαγωγικά και τέσσερα προχωρημένα εργαστηριακά μαθήματα).
• Πέντε ερευνητικά εργαστήρια (Πυρηνικής Φυσικής, Σωματιδιακής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Φωτοθερμίας και Οπτοηλεκτρονικής και δύο εργαστήρια Πειραματικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης).
• Ένα διδακτικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και χώρους όπου βρίσκονται εγκατεστημένα υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης (High Performance Clusters).

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα όργανα και συσκευές, πολλά από τα οποία οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν.