Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Άννας Ζαχαρία (1 Σεπτεμβρίου 2020)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Ελένης Μιχαήλ (28 Αυγούστου 2020)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Salvatore Cali (1 Ιουνίου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Simone Bacchio (31 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Aurora Scapellato (30 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Γιώργου Χαρίτου (10 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Κυριάκου Κυριάκου (10 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Γρηγόρη Σπανούδη (9 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Δήμητρας Τσιακκούρη (9 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Ελένης Ηροδότου (8 Μαΐου 2019)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Ather Mohsan Waseem (7 Μαΐου 2019)

Διάλεξη με τίτλο: "Ανταρτική. Η άγνωστη παγωμένη ήπειρος" (13 Φεβρουαρίου 2019)

Σεμινάριο με θέμα: "Development of molecular thermodynamics-based tools to investigate the molecular recognition properties of proteins by compounds and modified RNAs” (7 Δεκεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "From amyloids in diseases to amyloid materials and biomolecular condensed matter physics: Developing new tools to understand and design novel inhibitors and functional materials” (6 Δεκεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: “The role of physical forces in tumor growth and therapy: In silico, in vitro and in vivo studies" (5 Δεκεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Organic materials for electronics: design by model reduction" (24 Οκτωβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Towards ideal single photon sources and deterministic photon gates in the solid-state" (12 Σεπτεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Computational Design of Functional Amyloid Materials Binding to Ions and Compounds"  (07 Σεπτεμβρίου 2018)

Σεμινάριο με θέμα: "Forward Physics at the LHC using intact protons:from QCD measurements to the search for extra-dimensions"  (05 Σεπτεμβρίου 2018)

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Πάρι Παπαγιώργη (29 Ιουνίου 2018)

Ομιλία με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φωτός με θέμα: "Ένα παράδοξο Φώς από τα βάθη του Σύμπαντος"  (19 Μαΐου 2018)

Παρουσίαση της Ερευνητικής Πρότασης των φοιτητών του διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών “European Joint Doctoral Degree” HPC-LEAP (27 Μαρτίου 2018)

Ομιλία του Διδακτορικού φοιτητή Salvatore Cali με θέμα: «CHARM QUARK EFFECTS ON THE STRONG COUPLING» (27 Μαρτίου 2018)

MasterClass στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (14 Μαρτίου 2018) 

Σεμινάριο με θέμα:  "Interference of indistinguishable particles: from dynamics to statistics"Interference of indistinguishable particles: from dynamics to statistics" (14 Μαρτίου 2018) 

Ομιλία της Διδακτορικής φοιτήτριας Σπυρούλας Μαυρομμάτη με θέμα: "Direct So-->T Excitation of a Conjugated Polymer Repeat Unit: Unusual Spin-Forbidden Transitions" (13 Μαρτίου 2018)     

Σεμινάριο με θέμα: "Trapping vs transport in colloidal quantum dot films:two sides of the same coin"  (6 Μαρτίου 2018)