ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

 

 
  nophoto n

 

Αριστείδης Ζδέτσης 

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19

 

  nophoto n

Κυριάκος Ταμβάκης (Καθηγητής)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

  nophoto n

Ανδρέας Αθηνοδώρου

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

  nophoto n

Νικόλαος Αντωνίου (Ομότιμος Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής) 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εαρινό Εξάμηνο 2017-18, Εαρινό Εξάμηνο 2015-16, Εαρινό Εξάμηνο 2014-15 

  nophoto n

Κωνσταντίνος Βαγιονάκης (Ομότιμος Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής)

Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16

  nophoto n

Ματθαίος Καμαράτος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-19