ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Προηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

 
 
 
 
nophoto n

Simone Bacchio

Emailbacchio.simone AT ucy.ac.cy Τηλ. +35722892448 

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β248 

GOURANGA

Gouranga Kole 

Email: kole.kouranga AT ucy.ac.cy Τηλ. 35722892846 

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β246  

nophoto n

Μοδέστος Αθανασίου

Email: athanasiou.s.modestos AT ucy.ac.cy    

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β251 

nophoto n

Αλέξανδρος Αττίκης

Email: attikis ΑΤ ucy.ac.cy Τηλ. +35722892834

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β232

nophoto n

Μάριος Κώστα

Email: kosta.marios AT ucy.ac.cy

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β251

nophoto n

Πάρις Παπαγιώργης

Emailpapagiorgis.paris AT ucy.ac.cy

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β251

nophoto n

Σάββας Πολυδωρίδης 

Emailphpgps1 ΑΤ ucy.ac.cy    

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β216

GrigorisSpanoudis res

Γρηγόρης Σπανούδης

Emailspanoudes.gregoris AT ucy.ac.cy

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02

nophoto n

Κυριάκος Χατζηγιαννακού

Email: hadjiyiannakou.kyriakos AT ucy.ac.cy

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02