Τηλ. +357 22892070/86, Τηλεομ. +357 22895075, Ιστοσελίδα www.ucy.ac/psych/el
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αβρααμίδης Μάριος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Γεωργίου Στέλιος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Διακίδου Ειρήνη-Άννα Καθηγήτρια Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Κωνσταντινίδου Φώφη Καθηγήτρια Νευροψυχολογία
Παναγιώτου Γεωργία Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Ραφτόπουλος Αθανάσιος Καθηγητής Θεωρία και Ιστορία Επιστήμης και Επιστημολογία
Παπαδόπουλος Τιμόθεος Καθηγητής Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Καρεκλά Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινική Ψυχολογία
Παναγιώτης Σταυρινίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Σπανούδης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία
Φάντης Κώστας Αναπληρωτής Καθηγητής  
Ψάλτης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνική – Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Μιχάλης Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ειδικότητα-Μεθοδολογία της Έρευνας
Καδιανάκη Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνική Ψυχολογία
Λόρδος Αλέξανδρος Λέκτορας Κλινικός Ψυχολόγος
Παρασκευόπουλος Ευάγγελος Λέκτορας Γνωστική Νευροεπιστήμη
Νατσόπουλος Δημήτριος Ομότιμος Καθηγητής Γνωστική Ψυχολογία