Τηλ. +357 22892200/49, Τηλεομ. + 357 22895080, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Παπαναστασίου Πάνος Καθηγητής Γεωμηχανική, Μηχανική Πετρελαίων
Πέτρου Μιχάλης Καθηγητής Δομικά Υλικά
Χριστοδούλου Συμεών Καθηγητής Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων
Φάττα Κάσινου  Δέσπω Καθηγήτρια Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος
Ιωάννου Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικά Υλικά (Παραδοσιακά), Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
Κωμοδρόμος Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής

Δομοστατική Δυναμική και Αντισεισμική Μηχανική, Αξιοποίηση Η/Υ και Πληροφορικής στη Μηχανική

Λουκίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωτεχνική Μηχανική
Νεοφύτου Μαρίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μηχανική Περιβάλλοντος, Ρευστομηχανική, Ατμοσφαιρική Επιστήμη
Χαρμπής Δήμος Αναπληρωτής Καθηγητής Δομοστατική,Υπολογιστική Μηχανική, Αντισεισμική Μηχανική
Δημητρίου Λουκάς Επίκουρος Καθηγητής - Σχεδιασμός Συγκοινωνιακής Υποδομής

- Κυκλοφοριακή Τεχνική

- Δίκτυα Μεταφορών

- Ανταγωνιστικός Σχεδιασμός

- Ανάλυση/Πρόβλεψη της Ζήτησης

- Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Ρουσής Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Δομοστατική, Αντισεισμική Μηχανική
Μαύρος Μάριος  Λέκτορας Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Αντισεισμική Μηχανική, Υπολογιστική Μηχανική
Τσιπά Αργυρώ Λέκτορας Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Μηχανική Βιολογικών Συστημάτων, Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική.
Χατζηπαντελής Νικόλας Λέκτορας Δομοστατική Μηχανική, Μεταλλικές Κατασκευές