Τηλ. +357 22892180, Τηλεομ. +357 22895068, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ιακώβου Μαρία Καθηγήτρια Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία
Schabel Christopher Καθηγητής Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης
Κασσιαvίδoυ Βασιλική Καθηγήτρια Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία
Βιώνης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Δεμέστιχα Στέλλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενάλια Αρχαιολογία
Καζαμίας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Κουκά Ουρανία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου
Μαυρογιάννης Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ιστορία
Νικολάου-Κονναρή Άγγελ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινοκρατούμενος Ελληνισμός
Παπαπολυβίου Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Παπασάββας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασική Αρχαιολογία
Παρανή Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Κωνσταντινίδου Νατάσσα Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Ολύμπιος Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνική Τέχνη και Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη
Σταθακόπουλος Διονύσιος Επίκουρο Καθηγητή  Βυζαντινή Ιστορία
Κοντογεώργης Δημήτριος Μ. Λέκτορας Νεότερη Ελληνική Ιστορία