Τηλ. +357 22893850, Τηλεομ. +357 22894491, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ξενής Γεώργιος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Παναγιώτου Άννα Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Καλτσάς Δημόκριτος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Πορτίδης Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφία
Τζούνακας Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινική Φιλολογία
Τσακμάκης Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Υψηλάντη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Λιβάνιος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφία
Χρίστος Κυριάκου Λέκτορας Φιλοσοφία