Αριθμός Διαγωνισμού

 Τίτλος Διαγωνισμού

Πρακτικό
Ανοίγματος

Απόφαση
ΣΠΟ 

 UCY-2019-001-ΤΕΧ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  Πρακτικό Ανοίγματος Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-002-ΝΗΡΕΑΣ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ qPCR suite  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-003-ΥΠΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2019-004-IAT  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2019-005-BIO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (BIORAD S3e cell sorter) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2019-006-BIB  COMPUSTAT FULL PACKAGE & COMPUSTAT GLOBAL ΚΑΙ EXECUCOMP ΤΗΣ STANDARD & POOR’S ΚΑΙ ΣΤΗ NEXIS.COM ΤΗΣ LEXISNEXIS  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2019-007-FOSS SUPPLY OF LIT/DLIT SYSTEM   Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2019-008-FOSS  SUPPLY OF STEADY STATE SOLAR SIMULATOR OF THE NEWLY CREATED DEGRADATIONLAB   Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-009-FOSS SUPPLY OF EL/PL SYSTEM OF THE NEWLY CREATED DEGRADATIONLAB  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-010-FOSS SUPPLY OF LIGHT BEAM INDUCED CURRENT (LBIC) SYSTEM OF THE NEWLY CREATED DEGRADATIONLAB  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-011-ΥΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (AV PRODUCTION STUDIO) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-012-ΥΠΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 24 ΜΗΝΕΣ Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-013-ΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΩΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-014-YΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MAC OS X ΚΑΙ Ios της APPLE ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-015-ΙΣΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΑΖΩΤΟΥ Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-016-ΩΚ PURCHASE OF FIVE(5) STAND-ALONE, FOR LONG -TERM DEPLOYMENT MONITORING SYSTEMS, MEASURING Turbidity Temperature Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-017-ΤΕΧ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-018-BIO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ "ION PGM SEQUENCER" ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-019-PHY ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΟΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (AFM) ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΟΜΟΕΣΤΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ (CONFOCAL MICROSCOPE) ΓΙΑ MICRO-LUMINESCENCE, MICRO-RAMAN KAI ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-020-ΥΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VMware και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΚ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-021-KIOS ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΦΑΣΙΣΕΤΩΝ- PHASOR MEASUREMENT UNITS  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-022-BIB ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΞΙΚΗΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-023-YAΔ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΚ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-024-TEX ΦΥΤΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-025-ΥΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-026-CDO ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 03  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-027-ΥΠΕ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΓΙΑ 8076 ΑΔΕΙΕΣ ORACLE ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-028-XHM ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-029-MMK ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-030-CDO ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-031-CDO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 5 ΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ    
UCY-2019-032-CDO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 5 ΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΕΙΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΚ    
 UCY-2019-033-ΥΠΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ VIDEO WALL ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»     
UCY-2019-034-ΥΠΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   Πρακτικό Ανόιγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-035-XHM   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV/VIS  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-036-ΠΝ   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2019-037-XHM  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LASER ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 405Νm ΚΑΙ 442Νm   Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2019-038-CDO  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 03  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2019-039-CDO  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 03  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2019-040-CDO  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ&ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 03   Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2019-041-EMA      Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2019-042-BIO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ    Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ  
 UCY-2019-043-ΥΠΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MICROSOFT  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ  
UCY-2019-044-CDO ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΑΣΗΣ Β ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ. Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-045-BIB ΠΑΡΟΧΗ ΥΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-046-ΠΡΥΤ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΚ Πρακτικό Ανοίγματος   
UCY-2019-047-IAT ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2019-048-BIO ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΚΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  Πρακτικό Ανοίγματος  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2019-049-ΙΣΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΑΖΩΤΟΥ   Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ