Οι πιο κάτω αναφερόμενες συμβάσεις που είναι σε ισχύ, δηλαδή η κατάστασή τους αναφέρεται ως ΕΝΕΡΓΗ, είναι υποχρεωτικές υπό την έννοια ότι το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωμένο να τις χρησιμοποιεί όταν τα αγαθά και/ή υπηρεσίες που πρόκειται να αγορaστούν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις συμβάσεις.

Αντικείμενο Σύμβασης Κατάσταση Σύμβασης
Συνολική Περίοδος
Συμφωνίας
Τρέχουσα Περίοδος
Συμφωνίας
Προμηθευτής/ες
Οδηγίες Έγγραφα
Παραγγελία από Αποθήκη ΠΚ ΕΝΕΡΓΗ       Αποθήκη    
Συμφωνίες Πλαίσιο του Κράτους ΕΝΕΡΓΗ       Διάφοροι    
Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple (UCY-2019-014-ΥΠΥ) ΕΝΕΡΓΗ 04/09/2019 - 03/08/2021 04/09/2019 - 03/08/2021 iStorm Cyprus Ltd
 
 
 
 
 
Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης Έντυπου Υλικού ΕΝΕΡΓΗ  31/01/2020 - 30/01/2023 31/01/2020 - 30/01/2022
 
Συμφωνίες
Imprinta
Piastr
Printco Cassoulides

Υποδείγματα Παραγγελιών:
Imprinta
Piastr
Printco Cassoulides

Πίνακες Τιμών
Imprinta
Piastr
Printco Cassoulides

Αγορά Αεροπορικών Εισιτηρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών σε Θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Προμήθεια Εργαστηριακών και Ιατρικών Αναλωσίμων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ