Οι πιο κάτω αναφερόμενες συμβάσεις που είναι σε ισχύ, δηλαδή η κατάστασή τους αναφέρεται ως ΕΝΕΡΓΗ, είναι υποχρεωτικές υπό την έννοια ότι το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωμένο να τις χρησιμοποιεί όταν τα αγαθά και/ή υπηρεσίες που πρόκειται να αγορaστούν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις συμβάσεις.

Αντικείμενο Σύμβασης Κατάσταση Σύμβασης
Συνολική Περίοδος
Συμφωνίας
Τρέχουσα Περίοδος
Συμφωνίας
Προμηθευτής/ες
Οδηγίες Έγγραφα
Παραγγελία από Αποθήκη ΠΚ ΕΝΕΡΓΗ       Αποθήκη    
Συμφωνίες Πλαίσιο του Κράτους ΕΝΕΡΓΗ       Διάφοροι    
 Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple (UCY-2018-004-ΥΠΥ)
ΑΝΕΝΕΡΓΗ 04/07/2018 - 03/07/2020 04/07/2018 - 22/08/2019 iStorm Cyprus Ltd 
Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple (UCY-2019-014-ΥΠΥ) ΑΝΕΝΕΡΓΗ 04/09/2019 - 03/08/2021 04/09/2019 - 03/08/2021 iStorm Cyprus Ltd
 
 
Πιστοποιητικά Συμβατότητας
Έγγραφα Διαγωνισμού
Διαδικασία Ανάθεσης
Υπογραφή Συμφωνίας
 
Συμφωνία
 
 
Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης Έντυπου Υλικού ΑΝΕΝΕΡΓΗ  dd/mm/20yy - dd/mm/20yy  dd/mm/20yy - dd/mm/20yy
 
Συμφωνίες
Ανάδοχος 1
Ανάδοχος 2

Υποδείγματα Παραγγελιών:
Ανάδοχος 1
Ανάδοχος 2

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Πίνακας Τιμών
 
Αγορά Αεροπορικών Εισιτηρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών σε Θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Προμήθεια Εργαστηριακών και Ιατρικών Αναλωσίμων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ