Εκτύπωση

  

Οι πιο κάτω αναφερόμενες συμβάσεις που είναι σε ισχύ, δηλαδή η κατάστασή τους αναφέρεται ως ΕΝΕΡΓΗ, είναι υποχρεωτικές υπό την έννοια ότι το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωμένο να τις χρησιμοποιεί όταν τα αγαθά και/ή υπηρεσίες που πρόκειται να αγορaστούν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις συμβάσεις.

Αντικείμενο Σύμβασης Κατάσταση Σύμβασης
Συνολική Περίοδος
Συμφωνίας
Τρέχουσα Περίοδος
Συμφωνίας
Προμηθευτής/ες
Οδηγίες Έγγραφα
Παραγγελία από Αποθήκη ΠΚ ΕΝΕΡΓΗ       Αποθήκη    
Συμφωνίες Πλαίσιο του Κράτους ΕΝΕΡΓΗ       Διάφοροι    
 Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple (UCY-2018-004-ΥΠΥ)
ΑΝΕΝΕΡΓΗ 04/07/2018 - 03/07/2020 04/07/2018 - 22/08/2019 iStorm Cyprus Ltd 
Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple (UCY-2019-014-ΥΠΥ) ΕΝΕΡΓΗ 04/09/2019 - 03/08/2021 04/09/2019 - 03/08/2021 iStorm Cyprus Ltd
 
 
 
 
 
Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης Έντυπου Υλικού ΑΝΕΝΕΡΓΗ  dd/mm/20yy - dd/mm/20yy  dd/mm/20yy - dd/mm/20yy
 
Συμφωνίες
Ανάδοχος 1
Ανάδοχος 2

Υποδείγματα Παραγγελιών:
Ανάδοχος 1
Ανάδοχος 2

Πίνακες Τιμών
Ανάδοχος 1
Ανάδοχος 2

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Αγορά Αεροπορικών Εισιτηρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών σε Θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Προμήθεια Εργαστηριακών και Ιατρικών Αναλωσίμων ΑΝΕΝΕΡΓΗ          
Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης Συνεδρίων ΑΝΕΝΕΡΓΗ