Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ανατεθεί με βάση τον «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2007» η οργάνωση και διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία αποφοίτων πανεπιστημίων...περισσότερα
 
Πρόεδρος Τμήματος
genImage 1genImage 2genimage 3