Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 2021-2022
 
 
 
 το μάθημα ΠΡΥ 008 Εκπαίδευση STEAM μπορούν να το επιλέξουν οι πιο κάτω ειδικότητες:
  • χημεία
  • βιολογία
  • μαθηματικά
  • μηχανική η/υ
  • ηλεκτρολογία
 
 Το σύστημα για την εγγραφή στο πρόγραμμα και την επιλογή μαθήματων θα λειτουργήσει μέσα στον Ιούλιο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.  Κατά τη διάρκεια της εγγραφής μέσω του συστήματος θα μπορείτε να ανεβάσετε αντίγραφο μεταπτυχιακού τίλου και αναλυτικής βαθμολογίας για να ζητήσετε απαλλαγή μαθημάτων. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΧΩΔ = αίθουσες διδασκαλίας στα νέα κτήρια στην Αγλαντζιά
ΚΕΝΤΡ= στο παλίο κτήριο στην Καλλιπόλεως
 
 
Τα μαθήματα της Τετάρτης θα γίνονται μόνο στη Λευκωσία
 
Πιθανόν για ορισμένες ειδικότητες να υπάρξουν αλλαγες.