Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ανατεθεί με βάση τον «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2007» η οργάνωση και διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία αποφοίτων πανεπιστημίων για ανάληψη διδακτικού έργου. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του πτυχιούχου με όλες εκείνες τις εμπειρίες και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει πρακτικά παιδαγωγικές θεωρίες και να μετασχηματίζει το περιεχόμενο διάφορων γνωστικών αντικειμένων ώστε να ασκεί με επιτυχία το ρόλο του στην τάξη και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου.
 
Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί με μεγάλη επιμέλεια και πιστεύω πως στο σύνολό του θα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εφόδια τόσο για την έναρξη της εκπαιδευτικής τους πορείας όσο και για τη μελλοντική τους εκπαιδευτική σταδιοδρομία.
 
Χαιρετίζω, λοιπόν, με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έναρξη του Προγράμματος και εύχομαι σε όλους, διδάσκοντες και διδασκόμενους.
 
Καλή Επιτυχία
 
Ζαχαρίας Ζαχαρία
Καθηγητής
Πρόεδρος Επιτροπής Συντονισμού
Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης