Πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών:
Αξιοποιώντας τις τέχνες, το έργο και τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία (DISARTS)

Σιμώνη Συμεωνίδου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
                                                          Πρόγραμμα που πραγματοποιείται με εσωτερική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου (2019-2021)                                                                  
    
 
 
Εισαγωγή
Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αξιοποιώντας τη θεωρία των Σπουδών για την Αναπηρία. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, επιβάλλεται να αξιοποιείται η φωνή και το έργο των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποδομηθούν οι επικρατούσες στερεοτυπικές αντιλήψεις για την αναπηρία. Η αξιοποίηση του έργου των ατόμων με αναπηρία (π.χ. συνεντεύξεις, πίνακες ζωγραφικής, ποιήματα, ντοκιμαντέρ, αυτοβιογραφίες) οδηγεί στην κατανόηση της αναπηρίας ως πολύπλοκου θέματος παρά ως ζητήματος υγείας.
 
Σκοπός της έρευνας
Το πρόγραμμα θα διερευνήσει πώς αυτή η προσέγγιση (βασισμένη στις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία και τις τέχνες) μπορεί να ωφελήσει την βασισμένη στο σχολικό πλαίσιο επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών

Σκοπός είναι να απαντηθούν τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:
(1) Πώς οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την κατανόησή τους για την αναπηρία, μέσω της εμπλοκής τους με τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία και χρησιμοποιώντας τις στη διδασκαλία τους; και
(2) Πώς οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του έργου των ατόμων με αναπηρία στα μαθήματά τους, έτσι ώστε οι μαθητές/ήτριες να κατανοήσουν 
(α) την αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως κοινωνική
κατασκευή και 
(β) ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και έχουν προσωπικές εμπειρίες που επηρεάζουν τις απόψεις και τις ενέργειές τους
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα
• Το πρόγραμμα είναι διετές και σε αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία όλων των βαθμίδων
• Σε κάθε σχολείο δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον εκπαιδευτικούς 
• Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στενά με την ερευνητική ομάδα, συζητούν θέματα αναπηρίας και αναλυτικού προγράμματος και λαμβάνουν στήριξη για να αναπτύξουν αναλυτικό πρόγραμμα σε επίπεδο τάξης, αξιοποιώντας υλικό που έχει δημιουργηθεί από άτομα με αναπηρία
 
Τα οφέλη της συμμετοχής στο πρόγραμμα
Τα σχολεία
• Αποκτούν ένα πυρήνα εκπαιδευτικών που γνωρίζει το θεωρητικό πλαίσιο των Σπουδών για την Αναπηρία και μπορεί να στηρίξει άλλους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό διδασκαλιών αξιοποιώντας υλικό που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρία
• Μπορούν να επωφεληθούν από σεμινάρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος
 
Οι εκπαιδευτικοί
• Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές αρχές που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας και εκπαίδευσης
• Αναπτύσσουν στάσεις θετικές για την αναπηρία και να σχολιάζουν κριτικά τυχόν παραδοσιακές αντιλήψεις και στερεότυπα που δεν είναι αποδεκτά από τα άτομα με αναπηρία
• Χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους και υλικό που αναπτύχθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την (ανά)κατασκευή της
 έννοιας της αναπηρίας σε μαθητές/τριες προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης
 
Οι μαθητές/τριες
• Επωφελούνται από διδασκαλίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από καινοτόμες προσεγγίσεις και υλικό
• Αναπτύσσουν στάσεις θετικές προς την αναπηρία, αποδομούν στερεότυπα για την αναπηρία, αναπτύσσουν κριτική σκέψη γύρω από θέματα αναπηρίας
 
Υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών
Συνεργασία με την ερευνητική ομάδα
 
 Για τους σκοπούς της έρευνας:
• Συνέντευξη στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος 
• Παράδοση των σχεδίων μαθήματος στην ερευνητική ομάδα

• Τήρηση σύντομου αναστοχαστικού ημερολογίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος
 
Για τους σκοπούς της επαγγελματικής ανάπτυξης:
• Παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί σε σχολική βάση
• Παρακολούθηση άλλων σεμιναρίων που θα διοργανωθούν για τους σκοπούς του προγράμματος αν υπάρχει ανάγκη
• Σχεδιασμός και εφαρμογή διδασκαλιών που εμπίπτουν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, αξιοποιώντας το έργο των ατόμων με αναπηρία
 
 
 
Logo DISARTS