Στο χώρο αυτό παρατίθενται δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το υλικό που σχετίζονται με το ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφίδες Γνώσης. Οι δημοσιεύσεις αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το υλικό της ιστοσελίδας στη διδασκαλία τους, αλλά και σε άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.

Ελληνόφωνες

Εκδόσεις

Ομήρου, Ε. (2017). Αναπηρία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Το παιχνίδι του λόγου και της εξουσίας στη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα. Επιμέλεια: Σιμώνη Συμεωνίδου. Λευκωσία: Ψηφίδες Γνώσης.

 Άρθρα σε περιοδικά με σύστημα κρίσης

Συμεωνίδου, Σ. (2014). 'Ψηφίδες Γνώσης': μια έρευνα-εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Τεύχος 104.

Πρακτικά συνεδρίων

Γεωργίου, Α., Ιωάννου, Ν. και Συμεωνίδου, Σ. (2014). Η ζωή και το έργο του Γιάννη Γιαννακίδη: μια μελέτη περίπτωσης, στους Λ. Κυριακίδη, Ν. Τσαγγαρίδου, Σ. Συμεωνίδου, Κ. Μαύρου, Χ. Χαραλάμπους, Λ. Συμεού, Ε. Φτιάκα και Ι. Ηλία (Επιμ.) Μπροστά στις εκπαιδευτικές προ(σ)κλήσεις: από τη θέση και την αντίθεση στη σύνθεση (362-374), Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 10-11 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δαμιανίδου, Ε. και Συμεωνίδου, Σ. (2011) Εφαρμογή των Σπουδών περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση μέσα από το έργο του Orkun Bozkurt, στους Κ. Μαύρου και Ι. Λαμπριανού (Επιμ.) Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συμμετοχή: Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (40 - 59), Πρακτικά του Συνεδρίου του International Sociological Association (RC04 & RC10), 25-27 Νοεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δημητρίου, Ν., Μονογιού, Ε., Πέτρου, Χ. και Συμεωνίδου, Σ. (2012) Εμπλουτίζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα με το έργο καλλιτεχνών με αναπηρία: Μια μελέτη περίπτωσης, στους Ν. Τσαγγαρίδου, Κ. Μαύρου, Σ. Συμεωνίδου, Ε. Φτιάκα, Λ. Συμεού και Ι. Ηλία (Επιμ.) Η Κρίση και ο Ρόλος της Παιδαγωγικής: θεσμοί, αξίες, κοινωνία (219 - 230), Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 8-9 Ιουνίου 2012, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ιακώβου-Χαραλάμπους, Μ. και Συμεωνίδου, Σ. (2011) Από τις Σπουδές περί Αναπηρίας στις Σπουδές περί Αναπηρίας στην Εκπαίδευση: Μια αλυσιδωτή αντίδραση έτοιμη προς εκμετάλλευση. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο ΙΔ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με τίτλο 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία', 1-3 Δεκεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Παναγιώτου, Μ., Τσιάνικα, Β. και Συμεωνίδου, Σ. (2012) Η αναπηρία στην κοινωνία και στο σχολείο: Αντώνης Ρέλλας σκηνοθέτης - πολίτης με αναπηρία, στους Ν. Τσαγγαρίδου, Κ. Μαύρου, Σ. Συμεωνίδου, Ε. Φτιάκα, Λ. Συμεού και Ι. Ηλία (Επιμ.) Η Κρίση και ο Ρόλος της Παιδαγωγικής: θεσμοί, αξίες, κοινωνία (315 - 328), Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 8-9 Ιουνίου 2012, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Χρυσοστόμου, Μ., Παύλου, Α. και Συμεωνίδου, Σ. (2014). 'Μάθε με, άσε με να σου πω τι είναι η αναπηρία: μια μελέτη περίπτωσης του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, στους Λ. Κυριακίδη, Ν. Τσαγγαρίδου, Σ. Συμεωνίδου, Κ. Μαύρου, Χ. Χαραλάμπους, Λ. Συμεού, Ε. Φτιάκα και Ι. Ηλία (Επιμ.) Μπροστά στις εκπαιδευτικές προ(σ)κλήσεις: από τη θέση και την αντίθεση στη σύνθεση (432-445), Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 10-11 Οκτωβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αγγλόφωνες

Κεφάλαια σε βιβλία

Loizou, E. & Symeonidou, S. (2019). Cartoons as an educational tool to fight disability stereotypes. In E. Loizou & S. Recchia (Eds.), Research on Young Children's Humor - Theoretical and Practical Implications for Early Childhood Education (145-167). Cham: Springer.

Άρθρα σε περιοδικά με σύστημα κρίσης

Symeonidou, S. (2020). Teacher education for inclusion and antioppressive curriculum development: innovative approaches informed by disability arts and narratives.  International Journal of Inclusive Education.

Symeonidou, S., & Chrysostomou, M. (2019). ‘I got to see the other side of the coin’: Teachers’ understandings of disability-focused oppressive and anti-oppressive pedagogies. International Journal of Educational Research, 98 (2019), 356-365 

Symeonidou, S. (2019). Disability, the arts and the curriculum: Is there common ground?, European Journal of Special Needs Education, 34(1), 50-65.
 

Chrysostomou, M., & Symeonidou, S. (2017). Education for disability equality through disabled people's life stories and narratives: Working and learning together in a school-based professional development programme for inclusion. European Journal of Special Needs Education, 32(4), 572-585.

Symeonidou, S. and Damianidou, E. (2013) Enriching the subject of Greek Literature with the experience of the 'Other': An approach that fosters citizenship education in Cyprus. International Journal of Inclusive Education, 17(7), 732-752.