Εκτύπωση
Πανεπιστημιακή Έρευνα: μια γενική επισκόπηση του ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η έκδοση Πανεπιστημιακή Έρευνα παρουσιάζει συνοπτικά το ερευνητικό έργο όλων των σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Περιέχει ενημερωμένα στοιχεία και πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα και την εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση. Παρουσιάζει τα ερευνητικά εργαστήρια, τα ερευνητικά κέντρα και μονάδες του Πανεπιστημίου καθώς και άλλες ερευνητικές πηγές. Αναφορά γίνεται, επίσης, στις συμπράξεις και συνεργασίες του Πανεπιστημίου, στα ερευνητικά επιτεύγματα και στο μέλλον και τις προοπτικές της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.
Πανεπιστημιακή Έρευνα - 2010

Για την αγγλική έκδοση, πατήστε εδώ.