logos

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχέδιο RELEASE για τη διά βίου μάθηση και την Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο

 

Σύντομη Περίληψη

Η υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας αποτελεί προϋπόθεση για την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και των συστημάτων επιμόρφωσης, ενώ η εκπαίδευση με τη σειρά της είναι καθοριστική για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ικανότητα της για ανάπτυξη και δημιουργία καινούριων θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει πέντε γενικές κατηγορίες πολιτικών και πρακτικών οι οποίες στοχεύουν να βελτιώσουν την ποιότητα των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ε.Ε.

   • Διασφάλιση της πρόσβασης όλων των εκπαιδευτικών στις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που τους καθιστούν αποτελεσματικούς.
   • Διασφάλιση ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι συνεκτική, συντονισμένη και παραπέμπει στις κατάλληλες πηγές.
   • Προώθηση κουλτούρας αναστοχασμού και έρευνας μεταξύ εκπαιδευτικών
   • Προώθηση του κύρους και της αναγνώρισης του διδασκαλικού επαγγέλματος και υποστήριξη επαγγελματισμού στη διδασκαλία

Το σχέδιο RELEASE αποτελεί προσπάθεια να αξιολογηθεί ο χαρακτήρας διά βίου μάθησης του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας ως βάση τις παραπάνω κατηγορίες και αντλώντας κριτήρια από τη μεταανάλυση ερευνών που έχουν γίνει με το θέμα αυτό. Το σχέδιο προσπαθεί επίσης να εμπλέξει τα διευθυντικά στελέχη και τους / τις εκπαιδευτικούς σχολείων της Κύπρου στη χρήση πρακτικών διαλόγου και αναστοχασμού στο επίπεδο του σχολείου, στα πλαίσια σειράς σεμιναρίων και επιμορφωτικών συναντήσεων ως βασικά στοιχεία για τη δια βίου μάθηση. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των διευθυντικών στελεχών των σχολείων, καθώς επίσης και ατόμων τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ομάδες συζήτησης και η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως στόχο έχουν να θέσουν τη δια βίου μάθηση στο επίκεντρο του διαλόγου για την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο συλλογικών αποφάσεων, όσο και στο επίπεδο αποφάσεων που λαμβάνονται στο σχολείο από τους / τις εκπαιδευτικούς ως άτομα και από τα διευθυντικά στελέχη των σχολείων.

 

Συνολική Διάρκεια Έργου

12 μήνες

 

Χρηματοδότηση Έργου

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος για τη δια βίου μάθηση «Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης»