Μήνυμα Καλωσορίσματος 
 
To Πανεπιστήμιο έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί και βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την συνεχή ανάπτυξή του ...περισσότερα
 
Καθ. Αθανάσιος Χ. Γαγάτσης
Αντιπρύτανης Α.Υ.
 
 

Για όλα τα νέα και ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας πατείστε έδω

Γνώση, 'Ερευνα, Καινοτομία (ταινία)
- Οι Ερευνητικές δραστηριότητες :
res ani1
- Οι Ερευνητικές Χορηγίες ERC που εξασφάλισε το ΠΚ (ταινία):
erc ani2