Πρόσφατες Δημοσιεύσεις των Μελών ΔΕΠ του ΚΠΕ
 
 2021

 Επιστημονικά Περιοδικά
 
IEEE ACCESS
 
governance.cover
   
 
 
   .
 
 2020

Μονογραφίες
 
 
Iasonas Rasch model
               
 
Επιστημονικά Περιοδικά
 
jmcb cover
 
cultural geographies
 
 
pol geo
 
CRIA
 
DJ
   cover issue 24 en USRecurrent Narratives Around the COVID-19 Crisis in Social Networks: A Case Study Analysis on Facebook. Trípodos.
                     
international communication gazette
 
futureinternet
 
cambridge journal of economics
 
smra 49 4.cover
 
ltja 37 4.cover
   
 
2019

Μονογραφίες
 
loizides
 
Global crisis Tombazos
               
 
     Επιστημονικά Περιοδικά
 
utilitas
 
soccer society
 
ASJ OK
 
Museum Management
 
AdCfr
 
RPinEd
                     
Political Psychology
 
partypolitics1
 
CypRev
 
Int Pol Th
 
Political Studies
 
ipsr
                     
cpsa cover
 
isq cover
               
 
2018

Μονογραφίες
       
globalisation
                   
 
Επιστημονικά Περιοδικά
 
Journalism
 
AssesEduc
 
International organization
 
discourse and society
      
 
modern intellectual history
 
socio of education
                     
InterStud
 
DIGITAL TELEVISION
 
epma 80 2.cover
 
Diplomacy Journal
 
Political Psychology
   
 
2017

Μονογραφίες
 
9780367874803
 
L universite au diapason
 
Globalization and christianity
 
Mobilisations numeriques
 
transprofessional diplomacy
 
Kovras

Επιστημονικά Περιοδικά

european public policy
 
 
history political thought
 
ejca 35 1.cover
 
european political science review
 
SESP
  
 partypolitics1
                     
Acta Politica
 
Place branding public diplomacy
             
 
2016

Μονογραφίες
       
trimithiotis
                      
 
 
    
 
           
 
Επιστημονικά Περιοδικά
    
cooperation conflict
  BJSLinguistic and cultural effects on the attainment of ethnic minority students: some methodological considerations. British Journal of Sociology of Education.   
 
    
Journal of education policy
 
rjav20.v023.i03.cover
 
 pol geo