Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει συνυπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με τους εξής οργανισμούς:
 • Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)
 • Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Υπουργείο Άμυνας
 • Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
 • NGO Support Centre
 • Home for Cooperation
 • Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας
 • Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου
 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
 • Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ)
 • Cyprus Refugee Council
 • Center for Social Innovation
 • Hub Nicosia
 • Πολίτης
 • SigmaLive
 • Διάλογος
 • Φιλελεύθερος
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Βουλή των Αντιπροσώπων
 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αντί Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως όπως είναι τώρα)
 
PIK praktiki askisi