Εκτύπωση

Μήνυμα Καλωσορίσματος:

Το εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας ιδρύθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Δρ Κώστα Α. Φάντη. Ακολουθώντας την προοπτική της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, συνδυάζουμε ερωτήσεις σχετικά με την αναπτυξιακή αλλαγή και την ψυχοπαθολογία. Η έρευνά μας επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση της ανάπτυξης διαφόρων ψυχοπαθολογικών προβλημάτων, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και οι διαταραχές συμπεριφοράς, από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία.

Η μεθοδολογία της έρευνας που εφαρμόζουμε είναι ένας συνδυασμός διαχρονικής, ψυχοφυσιολογικής και νευροψυχολογικής έρευνας καθώς και μελέτες παρέμβασης.

Σύντομη Περιγραφή:

Το εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας (DPL) περιέχει εφτά υπολογιστές υψηλών προδιαγραφών που είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των φυσιολογικών πειραμάτων και για ανάλυση/επεξεργασία δεδομένων. Διαθέτει, επίσης, σύγχρονο εξοπλισμό φυσιολογίας (BIOPAC) που επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή ψυχοφυσιολογικών σημάτων (ηλεκτρομυογραφίας, αγωγιμότητας του δέρματος και ποσοστό αντιδραστικότητα της καρδιάς). Η συσκευή Near Infrared Resonance (fNIR), που είναι ένα μη-επεμβατικό λειτουργικό σύστημα απεικόνισης του εγκεφάλου που ανιχνεύει μεταβολές στα επίπεδα οξυγόνωσης του αίματος με βάση τη χρήση του εγγύς υπέρυθρου φωτός συντονισμού, είναι μία επιπλέον νευροφυσιολογική συσκευή. Επιπλέον, ο ιχνηλάτης Tobii Eye X120, που είναι είναι μια αυτόνομη μονάδα παρακολούθησης των ματιών που χρησιμοποιεί υπέρυθρες διόδους για την παραγωγή διανυσμάτων προβληματισμού σχετικά με τους κερατοειδείς των ματιών του χρήστη, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φυσιολογικά μέσα. Το αποκτειθέν λογισμικό περιλαμβάνει επίσης και το Noldus Facereader που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεξεργαστεί τις εκφράσεις του προσώπου.

Παροχή Χορηγιών:

1.Η ανάπτυξη επιθετικών προβλημάτων και προβλημάτων κατάθλιψης κατά την εφηβεία.
Διεθνής Υποτροφία Επανένταξης Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κύριος στόχος: Διερεύνηση της ανάπτυξης των συνδυασμένων ή διακριτών επιθετικών και καταθλιπτικών προβλημάτων από την έναρξη έως τη μέση εφηβεία.

2.ΔΕΠΥ: Επικίνδυνες και προστατευτικές αναπτυξιακές διαδικασίες.
Κύπρος: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Κύριος στόχος: Διερεύνηση της ανάπτυξης της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και συνυπάρχοντα προβλήματα (διαταραχή διαγωγής, αντιθετική προκλητική διαταραχή, κατάθλιψη και άγχος).

3.Απευαισθητοποίηση στη βία των ΜΜΕ
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εσωτερική έρευνα-επιχορήγηση
Κύριος στόχος: Διερεύνηση του πώς τα επιθετικά (προληπτική / αντιδραστική επιθετικότητα) και μη-επιθετικά άτομα ανταποκρίνονται στη βία από τα ΜΜΕ με τη χρήση φυσιολογικών μετρήσεων (αγωγιμότητα του δέρματος, οκαρδιακός ρυθμός, ηλεκτρομυογράφημα) και μετρήσεις αυτοαναφορών.

4.Δημιουργία εργαστηρίου με νευροφυσιολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό παρακολούθησης ματιών
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Χρηματοδότηση εκκίνησης
Κύριος στόχος: Εξοπλισμός για τη διερεύνηση της φυσιολογίας, του προμετωπιαίος φλοιός, και διαφορών στην προσοχή μεταξύ επιθετικών και μη-επιθετικών ατόμων.

5.Διαπολιτισμική Μελέτη Λήψης Αποφάσεων
Βραβείο Έρευνας Klaus J. Jacobs- απονεμήθηκε στον Laurence Steinberg (2009)
Διαπολιτισμική μελέτη που έχει ως στόχο να διερευνήσει αναπτυξιακές διαφορές (ηλικίες από 10 έως 30) όσον αφορά παρορμητικότητα, λήψη αποφάσεων και αναζήτηση ευχαρίστησης.

6.Bελτιώνοντας την αναγνώρισιμότητα της κυπριακής νεολαίας σε κίνδυνο με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς για την εφαρμογή τεκμηριωμένων παρεμβάσεων
Εξωτερική υποτροφία J. William Fulbright- απονεμήθηκε στην Kimonis, Ε.
Ρόλος: Συνδιερευνητής