Εκτύπωση

Η Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία εργαστήριο ιδρύθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρος από τον Δρ Κώστα Α. Φάντη. Ακολουθώντας την προοπτική της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, συνδυάζουμε ερωτήσεις σχετικά με την αναπτυξιακή αλλαγή και την ψυχοπαθολογία. Η έρευνά μας επικεντρώνεται κυρίως στη διερεύνηση της ανάπτυξης διαφόρων ψυχοπαθολογικών προβλημάτων, όπως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και διαταραχές συμπεριφοράς, από προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Η μεθοδολογία της έρευνας που εφαρμόζουμε είναι ένας συνδυασμός διαχρονικής, ψυχοφυσιολογικής και νευροψυχολογικής έρευνας καθώς και μελέτες παρέμβασης.