Εκτύπωση

Δρ. Χάρης Ψάλτης, Μέλος ΔΕΠ

Δρ. Ειρήνη Καδιανάκη, Μέλος ΔΕΠ

Δρ. Μαρία Ιωάννου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Δρ. Άννα Ζαπίτη, Ερευνητική Συνεργάτρια

2012-2013 Megan Wilhelm, Fulbright Student to Cyprus

2012-2013 Tahir Beydola, Intern