Εκτύπωση

Μήνυμα Καλωσορίσματος

Καλωσορίσατε στα εργαστήρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Τα ανθρώπινα όντα είναι κοινωνικά και αλλάζουν κατά την αναπτυξιακή τους πορεία από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Στο βαθμό που μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του ατόμου, μας ενδιαφέρει ο τρόπος που η γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου επηρεάζονται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και γενικότερα το ιστορικό και κοινωνικπολιτισμικό πλαίσιο κάθε κοινωνίας. Από την άλλη οι κοινωνικές διαδικασίες που συχνά μελετώνται στην Κοινωνική Ψυχολογία (δι-ομαδικές σχέσεις, διαπροσωπικές διαδικασίες, κοινωνική επιρροή, κοινωνικές αναπαραστάσεις, αποδόσεις αιτιότητας, συνεργασία και ανταγωνισμός) δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Όλες αυτές οι διαδικασίες παίρνουν διαφορετική μορφή σε διαφορετικές ηλικίες και έχουν αναπτυξιακό ιστορικό και συνεπώς η κατανόηση αυτών των διαδικασιών απαιτεί την διατύπωση οντογενετικών ερωτημάτων. «Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινή αφετηρία και εμπνέονται από κοινά ενδιαφέροντα. Μέσα από τις διαφορετικές τους παραδόσεις και μεθοδολογίες αναδύεται μια βαθιά ομοιότητα που τις δένει μαζί. Είναι σαν η Κοινωνική Ψυχολογία και η Αναπτυξιακή Ψυχολογία να ενδιαφέρονται για το ίδιο πράγμα, η πρώτη όσον αφορά το χώρο και η δεύτερη το χρόνο, η πρώτη μέσω του εξωτερικού και η δεύτερη μέσω το εσωτερικού. Είναι δηλαδή οι δύο όψεις της ίδιας επιστήμης, όπου η μια προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο των ομάδων το ίδιο αίνιγμα που η άλλη προσπαθεί να λύσει στο επίπεδο του ατόμου» (Moscovici, 1990).