Gelişimsel Psikopatoloji Laboratuari

Gelişimsel Psikopatoloji laboratuvarı, Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Dr. Kostas A. Fanti tarafından kurulmuştur. Gelişimsel Psikopatoloji perspektifini izleyerek, gelişimsel değişimler ve psikopatoloji ile ilgili soruları bir araya getiriyoruz. Araştırmalarımız öncelikli olarak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile davranış bozukluğu gibi, okul öncesinden ergenlik çağına kadar görülen çeşitli psikopatolojik sorunların gelişimini araştırmakta yoğunlaşmaktadır. Takip ettiğimiz araştırma metodolojisi, boylamsal, psiko-fizyolojik, nöro-psikolojik ve müdahale çalışmalarının bir kombinasyonudur.

Kısa açıklama

Gelişimsel Psikopatoloji Laboratuvarı'nda yedi üst düzey bilgisayar bulunur. Bu bilgisayarlarda fizyolojik deneyler yapmak ve veri analizi/işlemi yapmak için gerekli yazılımlar mevcuttur. Ayrıca, laboratuvarda BIOPAC isminde son model bir fizyolojik ekipman bulunur. Bu ekipman sayesinde elektro-miyografi, deri iletkenliği, ve kalp hızı tepkiselliği gibi psikofizyolojik sinyaller izlenilebilir ve kaydedilebilir. İlaveten, laboratuvarda functional Near Infrared Resonance (fNIR) ekipmanı bulunur. Bu nöro-fizyolojik ekipman non-invaziv ve işlevsel bir beyin görüntüleme sistemi olup yakın kızılaltı ışın rezonansına göre kan oksijenlenme seviyelerindeki değişiklikleri saptar. Ayrıyetten, fizyolojik enstrümanlarla beraber Tobii X120 Eye Tracker kullanılmaktadır. Bu bağımsız göz izleme cihazı kızılötesi diyodlar kullanarak kullananın gözlerinin kornealarında yansıma paternleri oluşturur. Laboratuvardaki yazılımlar yüz ifadelerini proses etmek için kullanılabilen Noldus Facereader yazılımını da içermektedir.

Hibe Desteği:

1.Ergenlikte agresif ve depresif problemlerin gelişimi
Marie Curie Uluslararası Yeniden Entegrasyon Ödeneği, Avrupa Komisyonu
Amaç: Erken ergenlikten orta ergenliğe kadar olan dönemde ayrı veya beraber görülen agresif ve depresif problemlerin gelişimini araştırmak

2.DEHB: Risk ve Koruyucu Gelişimsel Prosesler
Kıbrıs Araştırma Teşvik Kurumu
Amaç: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve birlikte görülen problemlerin (tavır bozukluğu, aksi asilik rahatsızlığı, depresyon, kaygı) gelişimlerini araştırmak

3.Medya Şiddetine Duyarsızlaşma
Kıbrıs Üniversitesi (İç Araştırma Ödeneği)
Amaç: Agresif (proaktif/reaktif) ve agresif olmayan kişilerin medya şiddetine nasıl tepki verdiklerini fizyolojik (deri iletkenliği, kalp hızı, elektro-miyografi) ve self-report ölçümleri ile araştırmak

4.Nöro-fizyolojik ekipman ve göz izleme cihazına sahip bir laboratuvarın kurulması
Kıbrıs Üniversitesi (Başlangıç Ödeneği)
Amaç: Agresif ve agresif olmayan kişiler arasındaki fizyoloji, prefrontal korteks ve dikkat konularındaki farklılıkları araştırmak amacıyla ekipman temin etmek

5.Ülkeler Arası Karar Verme Çalışması
Laurence Steinberg'e verilen Klaus J. Jacobs Araştırma Ödülü (2009)
Dürtüsellik, karar verme ve heyecan arama konularındaki gelişimsel farklılıkların (yaş aralığı 10-30) araştırılmasına yönelik bir kültürler arası çalışma

6.Kanıta dayalı müdahaleler için ciddi davranış problemleri riskinde olan Kıbrıslı gençlerin saptanmasının geliştirilmesi
Eva Kimonis'e verilmiş J. William Fulbright Bursu