Hoşgeldiniz Mesajı

Sosyal ve Gelişim Psikolojisi laboratuarlarına hoş geldiniz. Doğumlarından ölümlerine kadar olan süreçte insanlar sosyal-psikolojik varlıklardır. Bu nedenle bireylerin gelişimlerini anlamanın yolunun, yine bireylerin bilişsel ve psiko-sosyal gelişimin sosyalleşme sürecinden ve bireylerin içinde bulundukları toplumun tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamlarından nasıl etkilendiğini anlamaktan geçtiğine inanmaktayız. Buna bağlı olarak sosyal psikoloji alanında sıkça araştırılan gruplararası ilişkiler, kişisel süreçler, sosyal etki, sosyal temsiller, atfetme, işbirliği ve rekabet gibi sosyal süreçlerin de bireyden bireye değişmeyen,ve bireyin gelişimsel düzeyinden bağımsız olarak sabit kavramlar olarak ele alınamayacağını düşünmekteyiz.

Bütün bu süreçler bireyin gelişim süreci boyunca farklı yaşlarda farklı sekillerde gelişirler. Bu nedenle bütün bu süreçleri anlamanın yolu, bireyin yaşam süreci içinde gelişimini (ontogenetik) bir bütün olarak sorgulamaktan geçer. "Bu nedenle sosyal ve gelişim psikolojisinin çıkış noktalarının aynı olması ve benzer sorulara yanıt bulma arayışları bilimsel anlamda çok dikkat çekicidir. Benimsedikleri farklı bilimsel gelenekleri ve araştırma yöntemleri bu iki yaklaşımı birbirine bağlayan büyük bir benzerlik yaratır. Aslında bu yakınlık bir bakıma aynı konuya sadece farklı bakış açıları doğrultusunda eğilmekten kaynaklanır. Gelişimi bir süreç olarak ele alırsak sosyal psikolojinin bu süreci dış çevre ile olan etkileşimi üzerinden, gelişim psikolojisinin ise aynı süreci bireyin kendi içsel etkileşimleri üzerinden ele aldığı söyelenebilir. Bu nedenle birisi soruya grup seviyesinde yanıt bulmaya çalışırken diğeri aynı soruyu birey seviyesinde yanıtlamaya çalışır ve bu nedenle her iki yaklaşım aynı bilim dalının farklı bakış açılarını oluştururlar." (Moscovici, 1990)