Εκτύπωση
Δημοτικό Σχολείο Αθηένου (ΚΒ), 14 Οκτωβρίου 2015

Δημοτικό Σχολείο Φαρμακά-Καμπιού, 16 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Σχολείο ΣΤ' Λακατάμειας, 17 Νοεμβρίου 2015

International School of Paphos, 18 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης, Στρόβολος, 19 Νοεμβρίου 2015

Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, Λάρνακα, 20 Νοεμβρίου 2015

Κοινότητα Αγρού, 19 Νοεμβρίου 2015