Εκτύπωση
Συντονιστής Αθανάσιος Κ. Βιώνης
 
Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας,
Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Ουρανία Περδίκη
 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Επιστημονικός Συνεργάτης  Μιχάλης Ολύμπιος
 
Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης,
Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Νίκη Κυριάκου
 
Υποψήφια Διδάκτωρ - Αρχαιολογία Τοπίου,
Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Επιστημονικος Συνεργάτης Γεώργιος Φιλοθέου
 
Έφορος Μνημείων,
Τμήμα Αρχαιοτήτων
 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Φρύνη Χατζηχριστοφή
 
Αρχαιολογική Λειτουργός,
Τμήμα Αρχαιοτήτων
 
Επιστημονική Συνεργάτιδα Ανθή Καλδέλη
 
Αρχαιολογική Λειτουργός,
Τμήμα Αρχαιοτήτων
 
Εκπρόσωπος Υφυπουργείου Τουρισμού
Χριστόδουλος
Παπαχριστοδούλου
 
Λειτουργός Τουρισμού,
Υφυπουργείο Τουρισμού