Νέες Κτηριακές Εγκαταστάσεις
Πολυτεχνικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη
 
ENGPHOTO1
 
Η λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα Επιστημονικό και παράλληλα Τεχνολογικό Πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων Τεχνολογιών Αιχμής.
 
Ο σχεδιασμός των νέων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, αποτέλεσμα Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, βρίσκεται στο τελικό στάδιο και σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό αναμένεται ότι οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση τους θα αρχίσουν το 2016 και θα ολοκληρωθούν περί το 2019.
 
Το όλο κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καθώς και την Κοσμητεία της Σχολής.
 
ENGPHOTO2 ENGPHOTO3 ENGPHOTO4
 
ENGPHOTO5 ENGPHOTO6 ENGPHOTO7
 
Η συνθετική ιδέα του συγκροτήματος διέπεται από την πρόθεση για σαφή αποτύπωση στον χώρο της ταυτότητας ενός έκαστου των τριών Τμημάτων γι΄αυτό και η καθ΄ύψος ανάπτυξη εξελίσσεται σε τρείς πύργους που υπερίπτανται στο γήπεδο, με θέα το ύψωμα του Άρωνα που δεσπόζει και κυριαρχεί στη περιοχή. Επιπλέον τόσο οι αισθητικές όσο και οι δομικές επιλογές της πρότασης συνθέτουν ένα δυναμικό χωρικό σημείο αναφοράς, το οποίο προβάλλει με σαφή τρόπο το πολυδιάστατο και καινοτόμο έργο, ιδιαίτερα το ερευνητικό, που χαρακτηρίζει το Ακαδημαϊκό προσανατολισμό των τριών Τμημάτων.
 
Ο κάθε επισκέπτης στην Πανεπιστημιούπολη θα αντιλαμβάνεται πρόδηλα από απόσταση, τα τρία Ακαδημαϊκά Τμήματα ως τις αυτόνομες μονάδες ενός κτηριακού πλέγματος τολμηρού και ευέλικτου με ένα σύγχρονο Αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο εφάμιλλο πρωτοπόρων έργων του εξωτερικού, που στεγάζει, διευκολύνει και προβάλλει τα επιστημονικά δρώμενα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράλληλα με την σε βάθος αξιοποίηση των παραμέτρων ενεργειακής απόδοσης, εκφράζονται και στον χώρο μέσα από την έντεχνη στέγαση του κεντρικού αύλειου χώρου του συγκροτήματος, με επάλληλα ενεργειακά πτερύγια- φορείς Φωτοβολταϊκών πανέλων. Πέραν των πιο πάνω, εντάσσονται στο συγκρότημα και οι πλέον εξελιγμένες μορφές γεωθερμικών συστημάτων, προς εκμετάλλευση τόσο του ενεργειακού φορτίου του υπεδάφους όσο και του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα της Πανεπιστημιούπολης.
 
Το συγκρότημα πέραν των υπόγειων χώρων στάθμευσης και αποθήκευσης, αποτελείται από πέραν των 30.000 τμ, μεικτών εμβαδών κλειστών χώρων, σχεδόν ισομερώς καταμερισμένων στα τρία τμήματα, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη περί τα €55.000.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 
Η ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων εκτός του ότι θα εμπλουτίσει την Πανεπιστημιούπολη με ένα κτήριο-τοπόσημο, θα αποτελέσει και το ορόσημο διεύρυνσης της Ερευνητικής δραστηριότητας της Πολυτεχνικής Σχολής και κατ΄επέκταση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε νέα επιστημονικά πεδία. Αυτό θα επιταχύνει και την εισροή Ευρωπαϊκών Ερευνητικών κονδυλίων στην Κύπρο καθώς και την εργοδότηση εκατοντάδων κυπρίων επιστημόνων με σαφή ερευνητικό προσανατολισμό.
 
ENGPHOTO8 ENGPHOTO9 ENGPHOTO10
 
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΑΠ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης. Αποστολή μας είναι .... περισσότερα

Βάσος Ολύμπιος
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθυντής Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης