Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός των Αθλητικών Εγκαταστάσεων αποτέλεσε αντικείμενο του 3ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2001.
 
 
SPF 1  SPF 2
SPF 3
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους μελετητές Χρυσάνθου & Παπαχρίστου (Χ Η Χρυσάνθου και Συνεργάτες).
 
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονες:
 
Χρυσάνθου και Παπαχρίστου (Χρύσανθος Χρυσάνθου & Ηρακλής Παπαχρίστου)
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
Λ Χατζηγεωργίου και Α. Ανδρέου
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
Μιτσίδης, Σαμουήλ & Συνεργάτες
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
Μιτσίδης, Σαμουήλ & Συνεργάτες
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:       
 
Γ. Ροδίτης & Συνεργάτες
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Το συνολικό έργο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων προγραμματίστηκε να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις μελέτης και κατασκευής, ενώ σε μελλοντική φάση προγραμματίζεται και η κατασκευή κολυμβητηρίου. Οι δύο φάσεις περιλαμβάνουν τις πιο κάτω εγκαταστάσεις.
 
Πρόγραμμα Υλοποίησης
 
Φάση 1
 
• κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών
• γήπεδο ποδοσφαίρου
• 3 γήπεδα αντισφαίρισης
• γήπεδο χειροσφαίρισης
• γήπεδο futsal
• 2 γήπεδα καλαθόσφαιρας /πετοσφαίρισης
• γήπεδο αθλημάτων παραλίας
• χώρος στάθμευσης 124 θέσεων
 
Φάση 2
 
• γήπεδο ποδοσφαίρου
• γήπεδο ποδοσφαίρου με κερκίδες
• γήπεδο futsal
• 2 γήπεδα καλαθόσφαιρας /πετοσφαίρισης
• στάδιο για στίβο & κερκίδες
• πολυώροφος χώρος σταθμεύσεις 320 θεάσεων (αρχικός προγραμματισμός)
 
Στο παρόν στάδιο έχει υλοποιηθεί η Φάση 1.
 
Μέρος του έργου αποτέλεσε και η διαμόρφωση του γραμμικού πάρκου, το οποίο σε ένα αρχιτεκτονικό διάλογο με το κτηριακό μέτωπο των ακαδημαϊκών χώρων που παρατάσσονται κατά μήκος του υπηρεσιακού δρόμου, διαρθρώνει όλες τις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ η ράμπα με την υπέργεια διάβαση ενοποιεί τις κλειστές και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν της Κλειστής Αίθουσας Αθλοπαιδιών ανέρχεται στα 8.313 τ.μ.
 
Κτήριο
 
 
Ωφέλιμο Εμβαδόν
Κτηρίου ¹
(τμ)
Μικτό Εμβαδόν
Κτηρίου ²
(τμ)
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων³
Χώρων 
(τμ)
Συνολικό Εμβαδόν⁴
(τμ)
 
ΑΘΛ 01 4.124 7.104 1.209 8.313
 
1 Δεν συμπεριλαμβάνονται κλιμακοστάσια, διάδρομοι, χώροι υποδοχής, χώροι για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τοιχοποιίες.
2 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κλειστοί χώροι.
3 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί καλυμμένοι χώροι.
4 Αφορά το σύνολο του μικτού εμβαδού και των ημιυπαίθριων χώρων.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Οι κατασκευαστικές εργασίες των δύο τμημάτων της Φάσης 1 του Έργου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2005 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2006 και τον Ιανουάριο του 2008 αντίστοιχα.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη κατασκευής ανήλθε στο ποσό των €16.675.000. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η Εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Εργολάβος:
 
Cybarco PLC
 
Υπεργολάβος Μεταλλικών δομικών κατασκευών:
 
Metalco Ltd
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
A. Eracleous Ltd
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
A&P Paraskevaides Ltd