ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.

Αποστολή μας είναι η διαχείριση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση ενός σύγχρονου, ποιοτικού, ευέλικτου και λειτουργικού κτηριακού περιβάλλοντος, το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε ότι αφορά τη διδασκαλία, την έρευνα και την κοινωνική του προσφορά, ενισχύοντας το όραμα του να καταστεί ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στο διεθνή χώρο.

Στοχεύουμε στην ικανοποίηση των χρηστών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας μέσα από εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου σε ένα εμπλουτισμένο φυσικό περιβάλλον, εύκολα  προσιτές και προσβάσιμες από όλους, ενεργειακά αυτόνομες και με χαμηλά επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης. Η υιοθέτηση και εφαρμογή του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί το κυριότερο εργαλείο μας στην προσπάθεια που καταβάλλεται για προγραμματισμένη, μεθοδική, ελεγχόμενη και εκσυγχρονισμένη ανάπτυξη.

Η προώθηση βιώσιμης, πράσινης και έξυπνης ανάπτυξης, για το σύνολο των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, αποτελούν πλέον τις κύριες επιδιώξεις μας και προς το σκοπό αυτό προσαρμόζονται οι απαιτήσεις που τίθενται στα έργα για την ενσωμάτωση και υιοθέτηση όλων των σύγχρονων παραμέτρων που εξυπηρετούν το συγκεκριμένο στόχο. Τα νέα έργα θα εξασφαλίζουν πλέον υψηλού επιπέδου πιστοποιήσεις σε ότι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αξιοσημείωτη στην όλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου έργου της Πανεπιστημιούπολης, είναι η συμβολή του Κράτους και των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, ΕΤΕπ και ΤΑΣΕ, που χρηματοδοτούν τα έργα, αλλά παράλληλα σημαντική συνιστώσα αποτελεί η συνεισφορά συμπολιτών μας, που συμβάλλουν μέσω πολύ αξιόλογων δωρεών στην υλοποίηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος.

Από τη δική μας πλευρά, μέλημα μας είναι αντίστοιχα η «επιστροφή» στην πολιτεία και την κοινωνία, μέσα από τα προγράμματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε σε συνθήκες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, υψηλού επιπέδου εύχρηστες και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

 

Βάσος Ολύμπιος
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθυντής Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης